Z-Kitaplar
Seçmeli Ders Matematik Uygulamaları ve Zeka Oyunları kitaplarımız çıktı.
Değişen Eğitim Sisteminin Getirdikleri
 
Deneme Sınavları
 
Sınıf : 8. Sınıf
Sayfa Sayısı : 24
Rengi / Ebadı : Renkli 20x28 cm

Deneme Sınavları yılda 4 defa yapılır. Her sınav o güne kadar işlenen konuları kapsar. Deneme sınavı, Matematik dersinde “Fraktal ile başlayanlar” ile “Sayılar ile başlayanlar “diye iki farklı bölüm verilerek öğrenciye işlediği konularla ilgili soruları seçme imkanı verilmiştir.

Yapacağımız sınavlar optik okuyucuda okutulup ünite ve konu analizli sınav sonuç belgeleri şeklinde öğrencilerimize ulaştırılacaktır. Öğrencilerimizin ülke, il, ilçe, okul ve sınıf düzeyindeki başarı durumu ve okulun ilçe, il ve ülke düzeyindeki başarı sıralaması web sitemizde ( w w w .  b e r k a y y a y i n .  c o m . t r) istendiği takdirde yayımlanacaktır.

1.OTURUM DERSLERİ VE SORU SAYILARI   

Türkçe         :20  Matematik    :20    Din Kültürü:20


2.OTURUM  DERSLERİ VE SORU SAYILARI 

  
Fen ve Tekn. :20   Sosyal Bilg.   :20      İngilizce       :20  

Deneme Sınavları Sınav Tarihleri
Gönderim Tarihleri Sınav Uygulama Zamanı
1 5 Kasım Kasım - Aralık
2 20 Aralık Aralık - Ocak
3 5 Mart Mart - Nisan
4 5 Nisan Nisan - Mayıs - Haziran

 

1.OGES DENEME SINAVI KONU ANALİZİ

 

 1.OTURUM(TÜRKÇE -MATEMATİK -DİN KÜLTÜRÜ)

2.OTURUM(FEN -SOSYAL -İNGİLİZCE)

Türkçe                        Paragrafta Anlam

Türkçe                        Cümlede Anlam

Türkçe                        Sözcükte Anlam

Türkçe                        Deyimler

Türkçe                        Sözcükte Anlam

Türkçe                        Cümlede Anlam

Türkçe                        Cümlede Anlam

Türkçe                        Cümlede Anlam

Türkçe                        Cümlede Anlam

Türkçe                        Cümlede Anlam

Türkçe                        Yazım Yanlışı

Türkçe                        Paragrafta Anlam

Türkçe                        Fiilimsiler

Türkçe                        Paragrafta Anlam

Türkçe                        Ses Bilgisi

Türkçe                        Paragrafta Anlam

Türkçe                        Fiilimsiler

Türkçe                        Paragrafta Anlam

Türkçe                        Paragrafta Anlam

Türkçe                        Paragrafta Anlam

Matematik                   Öteleme Hareketi

Matematik                   Yansıma

Matematik                   Bilimsel Gösterim

Matematik                   Yansıma, Öteleme, Dönme

Matematik                   Yansıma, Öteleme, Dönme

Matematik                   Dönme Hareketi

Matematik                   Ötelemeli Yansıma

Matematik                   Dönme Hareketi

Matematik                   Fraktal

Matematik                   Fraktal

Matematik                   Üslü Sayılar

Matematik                   Üslü Sayılar

Matematik                   Üslü Sayılar

Matematik                   Üslü Sayılarla İşlemler

Matematik                   Üslü Sayılarla İşlemler

Matematik                   Üslü Sayılarla İşlemler

Matematik                   Histogram

Matematik                   Histogram

Matematik                   Histogram

Matematik                   Histogram

Din. Kul. Ve Ah. Bil.    Zekat

Din. Kul. Ve Ah. Bil.    Zekat

Din. Kul. Ve Ah. Bil.    Kurban

Din. Kul. Ve Ah. Bil.    Evrendeki Yasalar

Din. Kul. Ve Ah. Bil.    Hac

Din. Kul. Ve Ah. Bil.    Kaza ve Kadere İman

Din. Kul. Ve Ah. Bil.    Zekat

Din. Kul. Ve Ah. Bil.    Zekat

Din. Kul. Ve Ah. Bil.    Zekat

Din. Kul. Ve Ah. Bil.    Hac

Din. Kul. Ve Ah. Bil.    Hac

Din. Kul. Ve Ah. Bil.    Hac

Din. Kul. Ve Ah. Bil.    Hac

Din. Kul. Ve Ah. Bil.    Hac

Din. Kul. Ve Ah. Bil.    Kurban

Din. Kul. Ve Ah. Bil.    Kurban

Din. Kul. Ve Ah. Bil.    Kurban

Din. Kul. Ve Ah. Bil.    Kurban

Din. Kul. Ve Ah. Bil.    Evrendeki Yasalar

Din. Kul. Ve Ah. Bil.    Hac

Fen          Kalıtım

Fen          Hücre Bölünmesi

Fen          Hücre Bölünmesi

Fen          Eşeysiz Üreme

Fen          Hücre Bölünmesi

Fen          Modifikasyon

Fen          Hücre Bölünmesi

Fen          Kalıtım

Fen          Kalıtım

Fen          Kalıtım

Fen          Kalıtım

Fen          DNA

Fen          Hücre Bölünmesi

Fen          Kalıtım

Fen          Kalıtım

Fen          DNA

Fen          Adaptasyon ve Evrim

Fen          Kalıtım

Fen          Adaptasyon ve Evrim

Fen          Adaptasyon ve Evrim

Sosyal     Mustafa Kemal Okulda

Sosyal     Batıya Erken Açılan Kent: Selanik

Sosyal     Cepheden Cepheye Mustafa Kemal

Sosyal     Mustafa Kemal Liderlik Yolunda

Sosyal     Cepheden Cepheye Mustafa Kemal

Sosyal     Cepheden Cepheye Mustafa Kemal

Sosyal     Mustafa Kemal Liderlik Yolunda

Sosyal     Dört Şehir ve Mustafa Kemal

Sosyal     Osmanlı Devleti Hangi Cephede?

Sosyal     Osmanlı Devleti Hangi Cephede?

Sosyal     Osmanlı Devleti Hangi Cephede?

Sosyal     Osmanlı Devleti Hangi Cephede?

Sosyal     Geldikleri Gibi Giderler

Sosyal     Geldikleri Gibi Giderler

Sosyal     Ve Milli Mücadele Başlıyor

Sosyal     Geldikleri Gibi Giderler

Sosyal     Ve Milli Mücadele Başlıyor

Sosyal     Ve Milli Mücadele Başlıyor

Sosyal     Egemenlik Milletindir

Sosyal     Büyük Millet Meclisi İsyanlara Karşı

İngilizce    (UNIT 1: Someone’s description)

İngilizce    (UNIT 2:Adjectives&Adverbs)

İngilizce    (UNIT 2:Adjectives&Adverbs)

İngilizce    (UNIT 1: Someone’s description)

İngilizce    (UNIT 1: Someone’s description)

İngilizce    (UNIT 1: Someone’s description)

İngilizce    (UNIT 2:Adjectives&Adverbs)

İngilizce    (UNIT 1: Someone’s description)

İngilizce    (UNIT 1: Someone’s description)

İngilizce    (UNIT 1: Someone’s description)

İngilizce    (UNIT 1: Someone’s description)

İngilizce    (UNIT 1: Someone’s description)

İngilizce    (UNIT 1: Someone’s description)

İngilizce    (UNIT 3:Body care products)

İngilizce    (UNIT 3:Body care products)

İngilizce    (UNIT 3:Suggestions)

İngilizce    (UNIT 2:Adjectives&Adverbs)

İngilizce    (UNIT 1:Someone’s description)

İngilizce    (UNIT 1:Someone’s description)

İngilizce    (UNIT 1:Someone’s description)

2. OGES DENEME SINAVI KONU ANALİZLERİ

1. OTURUM ( TÜRKÇE-MAT.-DİN KÜL. VE AHL. BİL.)

 

Türkçe Söz Öbeğinde Anlam
Türkçe Söz Öbeğinde Anlam
Türkçe Söz Öbeğinde Anlam
Türkçe Cümle Tamamlama
Türkçe Parçada (Şiirde ) Anlam
Türkçe Cümlede Anlam
Türkçe Fiilimsiler
Türkçe Atasözleri
Türkçe Parçada Anlam
Türkçe Cümle Türleri
Türkçe Cümlede Anlam
Türkçe Noktalama İşaretleri
Türkçe Fiilimsiler
Türkçe Yazım Kuralları
Türkçe Ses Bilgisi
Türkçe Eylemsiler
Türkçe Paragrafta Anlam
Türkçe Paragrafta Anlam
Türkçe Paragrafta Anlam
Türkçe Paragrafta Anlam
Matematik Histogram
Matematik Histogram
Matematik Olasılık
Matematik Olasılık
Matematik Standart Sapma
Matematik Pisagor Bağıntısı
Matematik Üçgen ve Özellikleri
Matematik Sayı Örüntüleri
Matematik Özdeşlikler
Matematik Ondalık Sayıların Üslü Olarak Yazılması
Matematik Üslü Sayılarla İşlemler
Matematik Çok Küçük ve Çok Büyük Sayıların Bilimsel Gösterimi
Matematik Çok Küçük ve Çok Büyük Pozitif Sayılar
Matematik Kareköklü Sayılarla İşlemler
Matematik Fraktal
Matematik Kareköklü Sayılarla İşlemler
Matematik Koordinat Düzlemi
Matematik Koordinat Düzlemi
Matematik Koordinat Düzlemi
Matematik İrrasyonel Sayılar
Din. Kul. Ve Ah. Bil. Hac İle İlgili Kavramlar
Din. Kul. Ve Ah. Bil. Hac İle İlgili Kavramlar
Din. Kul. Ve Ah. Bil. Hac İle İlgili Kavramlar
Din. Kul. Ve Ah. Bil. Hac İle İlgili Kavramlar
Din. Kul. Ve Ah. Bil. Hac İle İlgili Kavramlar
Din. Kul. Ve Ah. Bil. Kurban İle İlgili Kavramlar
Din. Kul. Ve Ah. Bil. Kurban İle İlgili Kavramlar
Din. Kul. Ve Ah. Bil. Toplumsal Dayanışma
Din. Kul. Ve Ah. Bil. Toplumsal Dayanışma
Din. Kul. Ve Ah. Bil. Toplumsal Dayanışma
Din. Kul. Ve Ah. Bil. Herşey Bir Ölçüye Göre Yaratılmıştır
Din. Kul. Ve Ah. Bil. Herşey Bir Ölçüye Göre Yaratılmıştır
Din. Kul. Ve Ah. Bil. Kaza ve Kader
Din. Kul. Ve Ah. Bil. Herşey Bir Ölçüye Göre Yaratılmıştır
Din. Kul. Ve Ah. Bil. Herşey Bir Ölçüye Göre Yaratılmıştır
Din. Kul. Ve Ah. Bil. İnsan İradesi
Din. Kul. Ve Ah. Bil. Tevekkül
Din. Kul. Ve Ah. Bil. Tevekkül
Din. Kul. Ve Ah. Bil. Dünya Hayatının Sonu
Din. Kul. Ve Ah. Bil. Tevekkül

2. OTURUM (FEN- İNK.TAR.- İNG.)

Fen Hücre Bölünmeleri
Fen Üreme
Fen Hücre Bölünmeleri
Fen Üreme
Fen Hücre Bölünmeleri
Fen Hücre Bölünmeleri
Fen Hücre Bölünmeleri
Fen Üreme - Hücre Bölünmeleri
Fen Hücre Bölünmeleri
Fen Nükleik Asitler
Fen Kalıtım
Fen Kalıtım
Fen Sıvıların Kaldırma Kuvveti
Fen Sıvıların Kaldırma Kuvveti
Fen Sıvıların Kaldırma Kuvveti
Fen Sıvıların Kaldırma Kuvveti
Fen Sıvıların Kaldırma Kuvveti
Fen Sıvıların Basıncı
Fen Katıların basıncı
Fen Sıvıların Kaldırma Kuvveti
Sosyal Egemenlik Milletindir
Sosyal Barış Antlaşması mı? Ölüm Fermanı mı?
Sosyal Osmanlı Devleti Hangi Cephede
Sosyal Mustafa Kemal Liderlik Yolunda
Sosyal Osmanlı Devleti Hangi Cephede
Sosyal Geldikleri Gibi Giderler
Sosyal Osmanlı Devleti Hangi Cephede
Sosyal Osmanlı Devleti Hangi Cephede
Sosyal Cepheden Cepheye Mustafa Kemal
Sosyal Geldikleri Gibi Giderler
Sosyal İstiklal Milletimindir
Sosyal Destanlaşan Direniş
Sosyal İstiklal Milletimindir
Sosyal İstiklal Milletimindir
Sosyal Büyük Millet Meclisi İsyanlara Karşı
Sosyal Anadolu İnsanının Büyük Fedakarlığı
Sosyal İstiklal Milletimindir
Sosyal Osmanlı Devleti Hangi Cephede
Sosyal Ve Milli Mücadele Başlıyor
Sosyal Geldikleri Gibi Giderler
İngilizce (Atatürk’s life – Unit 5)
İngilizce (Dreams – Unit 4)
İngilizce (Dreams – Unit 4)
İngilizce (When & While – Unit 4)
İngilizce (Past Progressive Tense – Unit 4)
İngilizce (When & While – Unit 4)
İngilizce (Body Care Products –Unit 3)
İngilizce (too & enough – Unit 3)
İngilizce (Physical Apperance – Unit 3)
İngilizce (When & While – Unit 4)
İngilizce (When & While – Unit 4)
İngilizce (Adjectives ending with –ed and –ing – Unit2)
İngilizce (Simple Past Tense – Unit 5)
İngilizce (Simple Past Tense – Unit 5)
İngilizce (Atatürk’s life – Unit 5)
İngilizce (Simple Past Tense – Unit 5)
İngilizce (too & enough – Unit 3)
İngilizce (Reading in Simple Past Tense – Unit 5)
İngilizce (Reading in Simple Past Tense – Unit 5)
İngilizce (Reading in Simple Past Tense – Unit 5)

3. DENEME SINAVI

1. OTURUM( TÜRKÇE-MAT. DİN KÜL. VE AHLAK BİL. ) KONU ANALİZLERİ

Türkçe Sözcükte Anlam
Türkçe Sözcükte Anlam
Türkçe Cümlede Anlam
Türkçe Eylemsiler
Türkçe Parçada Anlam
Türkçe Parçada Anlam
Türkçe Cümlede Anlam
Türkçe Parçada Anlam
Türkçe Parçada Anlam
Türkçe Yazım Kuralları
Türkçe Parçada Anlam
Türkçe Cümle yapıları
Türkçe Cümlenin öğeleri
Türkçe Noktalama İşaretleri
Türkçe Parçada Anlam
Türkçe Parçada Anlam
Türkçe Parçada Anlam
Türkçe Ses Bilgisi
Türkçe Grafik Okuma
Türkçe Cümle Bilgisi
Matematik Üçgende Benzerlik
Matematik Doğruda Açı
Matematik Özdeşlikler
Matematik Sayı Dizileri
Matematik Veri Analizi
Matematik Üslü Sayılar
Matematik Çarpanlarına Ayırma
Matematik Köklü Sayılar
Matematik Köklü Sayılar
Matematik Cebirsel İfadeler
Matematik Üslü ve Köklü Sayılar
Matematik Üçgende Kenar Bağıntıları
Matematik Histogram
Matematik Veri Analizi
Matematik Koordinat Düzleminde Dönme
Matematik Üçgenin Elemanları
Matematik Olasılık
Matematik Sayılar Kümesi
Matematik Köklü Sayılar
Matematik Çarpanlara Ayırma
Din. Kul. Ve Ah. Bil. Zekat
Din. Kul. Ve Ah. Bil. Yardımlaşma ve Dayanışma
Din. Kul. Ve Ah. Bil. Yardımlaşma ve Dayanışma
Din. Kul. Ve Ah. Bil. Hac ve Şartları
Din. Kul. Ve Ah. Bil. Kurban
Din. Kul. Ve Ah. Bil. Evrenin Yasaları
Din. Kul. Ve Ah. Bil. Evrenin Yasaları
Din. Kul. Ve Ah. Bil. İnsanın İradesi ve Kader
Din. Kul. Ve Ah. Bil. Emek ve Rızık
Din. Kul. Ve Ah. Bil. Tevekkül
Din. Kul. Ve Ah. Bil. Emek ve Rızık
Din. Kul. Ve Ah. Bil. Hz. Muhammed (s.a.v.)
Din. Kul. Ve Ah. Bil. Hz. Muhammed (s.a.v.)
Din. Kul. Ve Ah. Bil. Hz. Muhammed (s.a.v.)
Din. Kul. Ve Ah. Bil. Hz. Muhammed (s.a.v.)
Din. Kul. Ve&
   
   
        İlkokul
  Ortaokul
  Okuma Kitapları
    Winning Way
  Materyaller
  Sınavlar
    Katalog
  e-berkay
  Haberler
    Ana Sayfa
  Kurumsal
  İletişim
   
 
                 
 
Ana Sayfa | İlk Öğretim | Okuma Kitapları | Sınavlar | Materyaller | Elektronik Yayınlar | Winning Way | e-Berkay | Kurumsal | İletişim
İade Şartları | Mesafeli Satış Sözleşmesi | Gizlilik ve Güvenlik Politikası | Ödeme ve Teslimat
Havale Bildirimi | Hesap Numaralarımız
Berkay Yayıncılık © 2012 | Tüm Hakları Saklıdır.                                                    Yazılım & Tasarım